Terma & SYARAT
 • Bayaran Penghantaran dan Koleksi
  Penghantaran dan pengumpulan di atas 5KM dikenakan caj MYR1.50 / KM. Penyewa akan dimaklumkan untuk bayaran tambahan untuk penghantaran dan pengumpulan.
  Bayaran tambahan MYR15.00 setiap perjalanan untuk penghantaran dan pengumpulan sebelum jam 08:00 dan selepas jam 17:00.
 • Peraturan Umur dan Lesen Pemandu
  Pemandu mesti berumur antara 23 hingga 65 tahun. Warganegara lain yang memiliki lesen memandu yang sah dalam bahasa Inggeris boleh memandu di Malaysia selama maksimum 3 bulan. Pemegang lesen percubaan tidak akan diterima.
 • Sewa minimum
  Sewa minimum adalah satu hari ( 24 jam ). Sambungan melebihi 6 jam mempertimbangkan kadar hari penuh.
 • Dasar Mileage
  Maksimum ialah 200KM sehari.
 • Koleksi Kenderaan
  Sila bawa salinan kad pengenalan / pasport anda, lesen memandu, kad nama atau dokumen yang berkaitan untuk mengesahkan alamat tempat kerja / rumah anda.
  Semasa pengumpulan kenderaan, penyewa diminta untuk memeriksa sebarang kerosakan atau bahagian yang hilang pada kenderaan. Sekiranya penyewa menemui kerosakan atau kehilangan bahagian sebelum mengambil kenderaan, sila maklumkan kepada kakitangan kami dengan segera. Sebarang kerosakan atau bahagian yang tidak dilaporkan lebih awal akan dipertimbangkan di bawah tanggungjawab penyewa.
 • Insurans & Lebihan
  Semua kenderaan diinsuranskan sepenuhnya dengan polisi kenderaan bermotor standard. Walau bagaimanapun, penyewa bertanggungjawab untuk lebihan tidak melebihi MYR2,000 ( Kumpulan A ), MYR3,000 ( Kumpulan B ), MYR5,000 ( Kumpulan C ) dan MYR10,000 ( Kumpulan D ).
  Penyewa dapat mengurangkan lebihan menjadi MYR500 ( Kumpulan A – B ) dan MYR1,000 ( Kumpulan C – D ) dengan membeli Perlindungan Lebihan pilihan untuk MYR20.00 sehari ( Kumpulan A ), MYR30.00 sehari ( Kumpulan B ), MYR40.00 sehari ( Kumpulan C ) dan MYR50.00 sehari ( Kumpulan D ).
  Semua insurans dan perlindungan berlebihan tidak berlaku untuk kerosakan atau hilang kerana tindakan cuai, kecuaian, penggunaan kenderaan secara haram atau tidak betul. Insurans dan perlindungan berlebihan juga tidak melindungi tusukan tayar, tayar pecah, kesalahan bahan bakar, kerosakan bateri kerana alat elektrik yang terputus dan kehilangan atau kerosakan pada aksesori kenderaan.
  Kemalangan atau kerosakan hanya berlaku untuk perlanggaran antara dua objek yang bergerak. Sebarang kerosakan semasa kenderaan tidak bergerak akan berada di bawah tanggungjawab penuh penyewa dan dikenakan perlindungan berlebihan dan berlebihan di atas.
  Untuk kerosakan yang melibatkan pihak ketiga, penyewa diminta untuk mendapatkan maklumat daripada pemandu pihak ketiga yang merangkumi nama pemandu, IC / Pasport, lesen memandu dan nombor pendaftaran kenderaan. Sekiranya tuntutan tidak dapat dibuat terhadap insurans pihak ketiga, semua kerosakan akan berada di bawah tanggungjawab penyewa dan dikenakan perlindungan berlebihan atau berlebihan di atas.
  Penyewa diingatkan bahawa kerosakan di bawah badan dan overhead adalah risiko mereka sendiri sepanjang masa. Semua insurans dan perlindungan berlebihan adalah tidak sah sekiranya kenderaan dipandu di jalan atau permukaan yang tidak ditutup dan tidak dibuat.
  Penyewa diminta menghubungi wakil kami untuk memberitahu kami mengenai sebarang kejadian kemalangan atau kecurian kereta.
  Laporan polis harus dibuat dalam masa 24 jam selepas kemalangan atau sejak anda mengetahui kecurian atau kehilangan. Laporan polis harus diperoleh secara bertulis.
 • Deposit
  Deposit keselamatan akan dikembalikan selepas 14 hari atau lebih awal jika kereta sewa dikembalikan dalam keadaan baik dan bebas dari panggilan mana-mana pihak berkuasa Malaysia .
 • Penalti
  Merokok dilarang di dalam kereta. Penalti MYR300 akan dikenakan kerana membersihkan bau yang tidak menyenangkan.
  Semua saman lalu lintas / tempat letak kereta ( jika ada ) akan berada di bawah tanggungjawab penyewa. Denda MYR50 akan dikenakan sekiranya pelanggan gagal membayar saman dalam masa yang ditentukan setelah kami menghantar pemberitahuan.
  Untuk sewa jangka panjang, penyewa bertanggungjawab untuk mengembalikan kereta di cawangan terdekat kami sekiranya kereta itu diservis. Kami berhak untuk mengenakan denda MYR1.00 per KM setelah 500 KM melebihi had perkhidmatan.
 • Had Kelajuan
  Had laju untuk lebuh raya di Malaysia ialah 110 KM / jam, sementara jalan biasa adalah 90 KM / jam. Tolong memandu dengan berhati-hati dan patuhi peraturan lalu lintas.
 • Mengembalikan Kenderaan
  Sila maklumkan kepada kami jika anda ingin mengembalikan atau melanjutkan sewa.
 • Dasar Pembatalan
  Semua pembatalan mesti diberitahu 24 jam sebelum tarikh tempahan. Kami berhak untuk mengenakan sewa sehari penuh untuk pembatalan kurang dari 24 jam.
  Sekiranya penamatan awal atau sebelum tempoh perjanjian sewa berakhir, penyewa tidak berhak untuk mengembalikan sebahagian atau sebahagian daripada caj.
 • Cukai Jualan & Perkhidmatan ( SST )
  Berkuat kuasa Mulai 1 September 2018, Cukai Jualan dan Perkhidmatan ( SST ) akan menggantikan Cukai Barang dan Perkhidmatan ( GST ) di Malaysia. Sewa dan memandu kereta adalah salah satu perkhidmatan yang dikenakan cukai dikenakan cukai perkhidmatan. Kadar Cukai Perkhidmatan ditetapkan pada 6%.